Partners in Werk en Opleiding levert met de inzet van concepten en diensten een bijdrage het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en thema’s, zoals:

  • leefbaarheid
  • integrale wijkaanpak
  • eenzaamheid
  • armoede
  • veiligheid
  • buurtontwikkeling
  • tekort aan stageplaatsen
  • actief burgerschap
  • voortijdig schoolverlaten
  • jeugdwerkeloosheid

Het leren en de leeromgeving en het leren in organisaties staat daarin centraal. PWO zet haar expertise bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoer van stageconcepten, waaronder leerafdelingen en leerwerkbedrijven in het bijzonder.

PWO wil het beste in iemand of in een organisatie naar boven halen. Een betekenisvolle leeromgeving, of dat nu binnen een stagesituatie is of in een dienstverband, is hierbij een voorwaarde. Pas dan kan op een goede manier invulling worden gegeven aan competentieontwikkeling en een goede vertaalslag van theorie naar de praktijk.

Social Enterprise

Partners in Werk en Opleiding stelt de maatschappelijke missie van het bedrijf voorop en positioneert zich daarmee als een ‘Social Enterprise’. We willen met onze diensten en producten een essentiële bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. We geloven erin dat mensen boven zichzelf kunnen uitstijgen binnen een goede leer- en/of werkomgeving.

We werken in opdracht van zowel de publieke als de private sector en willen niet afhankelijk zijn van structurele subsidies.

Vragen van onze opdrachtgevers beantwoorden we vanuit een gezamenlijke aanpak. We zoeken verbinding met andere partijen en delen onze ervaringen en kennis graag met anderen

Bij de Leerwerkbedrijven, Leerafdelingen en Buurtclubs die we opzetten zoeken we naar manieren om deze te verduurzamen, zodat deze op termijn zelfstandig kunnen doorgaan.

PWO brengt partijen bij elkaar en gaat uit van de kracht van elke afzonderlijke partij. Samen met anderen pakken we maatschappelijke problemen aan, waarbij de doelgroep actief meedenkt en meewerkt.

We willen vernieuwing brengen in het werkveld van Welzijn en Maatschappelijke zorg, niet alleen met onze concepten maar ook door kleinschalig, flexibel en daadkrachtig te zijn.

In onze bedrijfsvoering zijn we fair naar iedereen en zijn we helder over wat onze mogelijkheden zijn.

We bieden graag een kans aan jongeren die starten op de arbeidsmarkt en helpen hen met de opzet van een eigen bedrijf of bieden hen werk.

voor meer informatie over Social Enterprises zie: www.social-enterprise.nl