Missie
Partners in Werk en Opleiding maakt mensen en organisaties sterker. Zij levert een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, leren en de leeromgeving en aan leren in organisaties.

Vanuit een innovatieve en duurzame aanpak zet PWO haar expertise in bij de ontwikkeling, implemenatie en uitvoer van stageconcepten. Verder brengt zij organisaties, bedrijven en instellingen samen. PWO versterkt en ondersteunt de samenwerkende partijen en werkt aan teamprocessen.

Ons motto is: “verbinden = versterken”!
Visie
PWO werkt vanuit maatschappelijke betrokkenheid en de overtuiging dat krachtige samenwerkingsverbanden het verschil maken als het gaat om het bereiken van het uiteindelijke doel, innovatie en een blijvend effect.  De ontwikkeling van individuen en organisaties en het leren van en met elkaar vinden we daarin belangrijk.

Partners in Werk en Opleiding wil het bedrijf zijn dat samenwerkingsverbanden opzet en daarbij de leidende rol heeft. Door samen te werken in plaats van te concurreren kunnen organisaties meer bereiken,  ‘verbinden = versterken’. Overlap van activiteiten en `het wiel opnieuw uitvinden´ worden vermeden door afstemming en een integrale aanpak. Hierdoor ontstaat een duurzaam en beter resultaat. Van samenwerkende partners worden betrokkenheid, inzet, efficiëntie en professionaliteit geëist. Elke organisatie levert vanuit de eigen kracht en identiteit een bijdrage aan het gezamenlijk doel.

Jongeren en hun leeromgeving hebben onze speciale aandacht. Een stimulerende en betekenisvolle leeromgeving, waarbij ze in echte situaties leren zelfstandig en verantwoordelijk te zijn,  biedt optimale ontwikkelingskansen en haalt het beste in hen naar boven. Hiervan profiteert de jongeren niet alleen zelf, maar ook de maatschappij en is er dus sprake van social return.

Het huidig economisch klimaat vraagt om slimme oplossingen en innovatie. Partners in Werk en Opleiding  biedt professionaliteit, kwaliteit, duurzaam resultaat en vernieuwing .