Elke partij werkt vanuit zijn eigen kracht. Organisaties moeten op zoek naar de eigen kracht en identiteit en van daaruit een bijdrage leveren aan het gezamenlijke doel. Wij brengen partijen samen en zorgen ervoor zorgen dat een ieder in zijn eigen rol komt te zitten. Verbinden = Versterken.

Factoren die hierin een rol spelen zijn: verantwoordelijkheid, fouten mogen maken, aansluiten bij interesses, inspirerende collega’s en leidinggevenden, interactie, zelfstandigheid en enthousiasme.

Partners in Werk en Opleiding wil het bedrijf zijn dat hierin samenwerkingsverbanden opzet en daarbij de leidende rol heeft. Partners in Werk en Opleiding wil het eerste aanspreekpunt zijn om aan de innovatie en het creëren van een betekenisvolle leeromgeving een kwalitatief goede en professionele invulling te geven.

Bij de Leerwerkbedrijven, Leerafdelingen en Buurtclubs die we opzetten zoeken we naar manieren om deze te verduurzamen, zodat deze op termijn zelfstandig kunnen doorgaan. De doelgroepen uit het maatschappelijk veld laten we actief meedenken en meewerken.

We willen vernieuwing brengen in het werkveld van Welzijn en Maatschappelijke zorg, niet alleen met onze concepten maar ook door kleinschalig, flexibel en daadkrachtig te zijn. We delen onze ervaringen en kennis graag met anderen

In onze bedrijfsvoering zijn we fair naar iedereen en zijn we helder over wat onze mogelijkheden zijn.

PWO biedt graag een kans aan jongeren die starten op de arbeidsmarkt en helpen hen met de opzet van een eigen bedrijf of bieden hen werk.